Учнівське самоврядування

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через діяльність  в органах учнівського самоврядування.    

Шкільне самоврядування в нашій школі це - учнівський комітет, до складу якого входить: спортивно-оздоровчий сектор, національно-патріотичний сектор, культурно-масовий сектор, сектор примирення, інформаційний сектор, навчальний сектор, дисципліна і порядок.

Педагогічний колектив консультує діяльність учнівського самоврядування, акцентуючи увагу учнів  на підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію позакласної виховної роботи,  розвиток творчої самодіяльності учнів.

Учнівський комітет діє на підставі Статуту та Положення про учнівське самоврядування.

План роботи учнівського самоврядування на 2019-2020 н.р.

 

Учні зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності),

дотримуючись принципу академічної доброчесності;

-досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти поважати гідність,

права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу,

- дотримуватися етичних норм відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я,

здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля ;

-дотримуватися: установчих документів,  правил внутрішнього розпорядку закладу освіти,

умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).