Дистанційне навчання. Інформатика

27.04.2020 - 08.0.2020 

Клас Завдання
5-А, 5-Б

Цикли з умовою в програмному середовищі Scratch.

6-А, 6-Б

Навчальні проекти. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.

7-А, 7-Б

 Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри

8

Вибір теми проекту. Реалізація проекту.

9-А, 9-Б Розв’язування компетентнісних задач
10

Віртуальні приватні мережі (VPN). Загрози, пов'язані з використанням VPN.

13.04.2020 - 24.04.2020 -  І - ІІ тиждень

Клас Завдання
5-А, 5-Б

Практична робота «Створення малюнків»

6-А, 6-Б

Комбінування вкладених алгоритмічних структур для розв’язування задач.

7-А, 7-Б

Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами

8

Алгоритми з повтореннями. Цикл із післяумовою

Програма - https://drive.google.com/

9-А, 9-Б

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Інформаційні технології у суспільстві»

10

Призначення, можливості, і основні захисні механізми міжмережевих екранів (брандмауерів).

Основні захисні механізми мереж. Політика безпеки при доступі до мережі загального користування.

11

Художні ефекти. Робота з символьними об'єктами

Програма - https://drive.google.com/

06.04.2020 - 10.04.2020 ІІ тиждень

Клас Завдання
5-А, 5-Б

Реалізація алгоритмів з розгалуженнями та повтореннями у середовищі
Скретч. Практична робота 7
.

6-А, 6-Б

Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

7-А, 7-Б

 Практична робота.  Увага! Фотографії виконаних проектів необхідно відправити на електронну

пошту kristinasalikov1@gmail.com , в темі обов’язково писали ПІБ, клас, тему урока!

8

Цикл з передумовою

9-А, 9-Б

Переглянте презентацію - Мова розмітки гіпертесту НТМL . Виконайте практичну  - Створення найпростіших HTML-сторінок. Збережені файли у вигляді сторінок переслати на електронну пошту kristinasalikov1@gmail.com ( в темі листа ПІБ, клас, тема урока)

30.03.2020 - 03.03.2020 І тиждень

Клас Завдання
5-А, 5-Б

Алгоритми з повтореннями

Програма - https://drive.google.com/

Тестування - https://forms.gle/ujnD4x8y1rtQyzzo8

6-А, 6-Б

Вкладені алгоритмічні  структури повторення та розгалуження

Програма - https://drive.google.com/

Тестування - https://forms.gle/ApqS6kT99kchdPQA9

7-А, 7-Б

 Звернення до учнів.

Практичне завдання.

Програма - https://drive.google.com/

8

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин - 1 презентація, 2 презентація.

Тестування - https://forms.gle/6NfMfFKWAfePb88Y7

9-А, 9-Б

Конструювання сайтів.

Практична робота 13

Тестування - https://forms.gle/HQtfjsgxBAZRg4Me7

10

Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова
корпоративна мережа.

Тестування - https://forms.gle/vKgDzq1Z6ntQTMZZ7

11

Символи та образи. Художній образ. Знакові системи. Поняття бренду, брендингу.

Елементи фірмового стилю.

Тустування - https://forms.gle/9HVsY6prCDoXsWFJA