УКРАЇНА

СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 

=========================================================

85400,  Донецька область, м. Селидове, вул. Нагорна , 36,  тел.:  (06237) 7-18-10

Код ЄДРПОУ42430464  e-mail: irc@selidovo-rada.gov.ua  

 Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Селидівської міської ради» є установою, яка проводить роботу щодо своєчасного виявлення та надання психолого-педагогічних, консультаційних  послуг батькам дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, дітей з особливими освітніми потребами (далі ООП).
   Інформація для батьків, діти яких мають труднощі у навчанні, вади психофізичного розвитку щодо спектру послуг, які надає установа, а саме:
 - проведення первинної комплексної оцінки рівня психофізичного розвитку дитини з метою своєчасного виявлення особливих освітніх потреб перед зарахуванням її до закладу загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року;
   -  проведення повторного комплексного оцінювання навчальних навичок, психофізичного розвитку дитини у разі переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти чи навпаки;
 - надання психолого-педагогічних консультацій з питань розвитку, виховання, навчання дитини з особливими освітніми потребами;
  -  проведення корекційно-розвиткових занять для дітей з ООП, організація психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дитину з ООП та не отримують відповідної допомоги, тобто не відвідують навчальний заклад.
Перелік необхідних документів для  первинного звернення до установи з метою проведення комплексного оцінювання дитини:
  -  оригінали документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; оригінал свідоцтва про народження дитини;
  -  індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
   - форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”,  затвердженої МОЗ (за заявою на ім’я головного лікаря), або форма 112\0 та 027 (додаються), які заповнюються сімейним лікарем,  у разі потреби - довідки від психіатра;
У   разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває  загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:
 - психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
  -  зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
  -  документи щодо додаткових обстежень дитини».
У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:
 - висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку;
  -  попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки.

З повагою,

директор КУ

«Інклюзивно-ресурсний центр»

Селидівської міської ради»                               Ю.В.Сахновська