Дистанційне навчання.

Навчаємось 18.05.2020-22.05.2020, 04.05.2020-08.05.2020 за розкладом ІІ тижня,

12.05.2020-15.05.2020 та 27.04.2020-30.04.2020 за розкладом І тижня,

 

Завдання на попередні 3 тижні за посиланням>>

 

Клас

Тема

Відеоурок

Тренувальні вправи письмово у зошит: дата, тема, робота

Контроль знань

7

30.04.2020 (два уроки) Умови плавання тіл.

07.05.2020 Судноплавство

та повітроплавання

14.05.2020 Механічна робота.

21.05.2020 Семестрова

контрольна робота за розділами:

Сила. Види сил. Тиск. Закон

Архімеда. Плавання тіл. 

Механічна робота та енергія.

Сполучені посудини (повторення)

Закон Архімеда (повторення)

Плавання тіл

Судноплавство,

повітроплавання

Механічна робота

30.04.2020 Конспект теми до 10 речень,

зробити малюнки з поясненням.

07.05.2020 Тест

14.05.2020 Теоретичні питання

30.04.2020 Тест

07.05.2020 Письмова робота

14.05.2020 Тест

21.05.2020 Семестрова

контрольна робота

складається з теоретичних

питань та задач, які

ви розвʼязували у попередніх

с.р. та №№.

8 інд. навч

15.05.2020 Контрольна робота

"Робота і потужність електричного

струму".

Навчальні відео, в яких розібрані

майже всі завдання

з контрольної:

Розділ ІІ Частина 1 "Електричні явища",

дивимось плейлист стосовно теми. 

15.05.2020 тест  15.05.2020 Контрольна робота письмово
8

27.04.2020 Контрольна робота

29.04.2020 Аналіз контрольної роботи.

Розвʼязування задач на паралельне

та послідовне зʼєднання провідників.

04.05.2020 1.Робота і потужність електричного

струму. 2. Розвʼязування задач.

13.05.2020 Семестрова контрольна робота за розділами:

1)Зміна агрегатного стану речовини.

2)Електричні явища. Електричний струм.

3)Робота і потужність електричного струму.

18.05.2020 Аналіз семестрової к.р.

Закон Джоуля-Ленца.

Визначення ККД електронагрівальника

Навчальні відео Розділ ІІ Частина 1

"Електричні явища",

дивимось плейлист стосовно теми. 

Розвʼязування задач

Робота і потужність

електричного струму

Розвʼязування задач

№33 (2, 3, 5) - у плейлисті

Завдання

Семестрової

контрольної роботи

розібрані тут

Задачі, закон Дж-Ленца

Визначення ККД

електронагрівальника

27.04.2020 Контрольна робота складається

з 2 частин: 1) тест 

29.04.2020 

Конспект теми до 8 речень,

зробити малюнки з поясненням. 

04.05.2020 Питання з теорії.

Вправа "Знайди пару";

Запишіть №33(2,3), виконайте Задачу.

13.05.2020 Тренувальна вправа.

18.05.2020 Аналіз семестрової к.р.;

письмова робота, Флеш-картки

27.04.2020 2) Контрольна робота письмово

29.04.2020 контроль знань

04.05.2020 Сам.робота

13.05.2020 Контрольна робота

складається з теоретичних

питань та задач, які

ви розвʼязували у попередніх

с.р. та №№.

18.05.2020 Тест

27.04.2020 Розвʼязання задач "Рух тіл горизонтально; закони Ньютона".

28.04.2020 Реактивний рух

06.05.2020 Взаємодія тіл. Імпульс.

Закон збереження імпульсу

12.05.2020 Застосування законів

збереження імпульсу та енергії в

розвʼязуванні задач.

20.05.2020  Семестрова

 контрольна робота.

Вправа №35(7)

Реактивний рух

Реактивний рух із Коли

 

Імпульс тіла. Імпульс сили.

Закон збереження імпульсу

Збереження імпульсу та енергії в

розвʼязуванні задач

27.04.2020 1.Розвʼязання задач.

2.Флеш-картки

Тренувальні вправи - скріншот

надіслати ел.поштою.

28.04.2020 1.Вправа на Повторення 

2.Конспект відео до 10 речень

 +малюнок з поясненням

06.05.2020 Тренувальне завдання

12.05.2020 Закріплення теорії

27.04.2020 Тест

28.04.2020 Тест "РР"

06.05.2020 Тест

12.05.2020 ТЕСТ з теорії

 

20.05.2020 Семестрова 

Контрольна робота

складається з теоретичних

питань та задач, які

ви розвʼязували

у попередніх №№.

28.04.2020 Рух тіла під дією кількох

сил: вертикальний рух

29.04.2020 Імпульс тіла. Імпульс сили.

Закони збереження імпульсу

04.05.2020 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

06.05.2020 Реактивний рух.

Фізичні основи ракетної техніки.

Досягнення космонавтики.

12.05.2020 Урок узагальнення за ІІ семестр:

1) Розділ III. Механічні та електромагнітні хвилі;

2) Розділ IV. Фізика атома та атомного ядра;

3) Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження.

13.05.2020  Семестрова контрольна робота.

18.05.2020 Аналіз контрольної роботи.

Застосування законів 

збережння енергії та імпульсу 

в механічних явищах.

20.05.2020 Повторення за рік

 Вертикальний рух

Імпульс тіла. Імпульс сили.

Закон збереження імпульсу

Реактивний рух

Реактивний рух із Коли

Фізичні основи ракетної техніки.

Розбір завдань за ІІ сем.

Всі задачі контрольної роботи

розібрані тут.

 

Застосування законів 

збережння ен. та імпульсу 

в механічних явищах.

28.04.2020 Конспект відео до 10 речень

+малюнок з поясненням,

виконайте тренувальне завдання;

  Флеш-картки;  29.04.2020 Конспект теми,

 зробити малюнки з поясненням.

04.05.2020 Тренувальна вправа

06.05.2020 Вивчення теорії

12.05.2020 Після перегляду навчального

відео Тренувальна вправа

18.05.2020 Аналіз к.р. 

Флеш-картки

 

28.04.2020

тестування 

29.04.2020 Контроль знань

04.05.2020 Тест

06.05.2020 Тест "Реактивний рух"

12.05.2020 Тест

13.05.2020 Контрольна робота

складається з теоретичних

питань та задач, які

ви розвʼязували

у попередніх №№.

18.05.2020 Завдання

20.05.2020 Тест

10

29.04.2020 (два уроки) Поверхневий натяг.

Капілярні явища. Тверді тіла (кристалічні та аморфні). 

Монокристали, полікристали.

30.04.2020 Розвʼязування задач

06.05.2020 Перший закон термодинаміки в ізопроцесах.

Адіабатний процес.

Розвʼязування задач "Перший закон термодинаміки"

07.05.2020 Урок узагальнення теми "Перший

закон термодинаміки"

13.05.2020 Кількість теплоти під час

фазових переходів. Рівняння

теплового балансу.

Розвʼязування задач

14.05.2020  Семестрова контрольна робота.

20.05.2020 Аналіз контрольної роботи.

Повторення за рік

Поверхневий натяг

Тверді тіла, кристали

Застосування рідких кристалів

 Перший закон термодинаміки

Розвʼязування задач

 Кількість теплоти під час

фазових переходів

Розвʼязування задач на РТБ

1)Підготовка до сем. к.р.

2)Підготовка до сем. к.р.

29.04.2020 Конспект теми до 10 речень,

зробити малюнки з поясненням.

30.04.2020 Тренувальна робота;
Робота на повторення: вправа1

вправа2 вправа3  

Скрін Тренувальних вправ

надіслати ел.поштою.

06.05.2020 1.Вивчення теорії   2.Задачі

07.05.2020 Повторення теорії 

13.05.2020 Теоретичні питання 

20.05.2020 Аналіз к.р.

29.04.2020 тестування

30.04.2020 Самостійна робота

06.05.2020  тестування

07.05.2020 Надіслати

на ел.пошту

завдання "Повторення теорії"

13.05.2020 Задачі

14.05.2020

 Контрольна робота

складається з теоретичних питань

та задач, подібних до д.з..

20.05.2020 Тест

11ф

27.04.2020 Розбір завдань ЗНО

04.05.2020 

Атомне ядро. Енергія

звʼязку атомного ядра.

 Розвʼязування задач "Атомне ядро. Енергія

звʼязку"

08.05.2020 Закон радіоактивного розпаду

15.05.2020  Семестрова контрольна робота

за розділами:

Розділ II. Електромагнітні коливання і хвилі;

Розділ III. Оптика;

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

18.05.2020 Аналіз контрольної роботи.

Сучасні питання, які вирішують фізики.

Розвʼязування задач

Зʼєднання провідників ЗНО

Атомне ядро. Енергія звʼязку

Розвʼязування задач "Атомне ядро" 

№ 39 (1,2,4)

Закон радіоактивного розпаду

 

Підготовка до семестрової к.р.:

Задачі про трансформатор,

дивіться плейлист,

 Задачі про опір провідника.

Сучасні питання, які

вирішують фізики

27.04.2020 1.Флеш-картки на Повторення попереднього уроку; 

2.Тест "Оптичні явища".

3.Тренувальний тест

"Зʼєднання провідників".

04.05.2020 1. Вивчення теорії  

2.Виконати № 39 (1,2,4);  

08.05.2020 Запишіть закон

радіоактивного розпаду речовин

15.05.2020 Підготовка

до семестрової к.р.

18.05.2020 Аналіз к.р.

Флеш-картки


 

27.04.2020  1.Тест "Опір провідника".

 2.Задачі

04.05.2020 Підсумкова робота

08.05.2020 тест

 

15.05.2020

Семестрова Контрольна робота 

складається з теоретичних

питань та задач,

подібних д.з. .

18.05.2020 Завдання

11 Аст

08.05.2020 Імовірність життя

на інших планетах. Унікальність

нашого Всесвіту.

15.05.2020  Питання існування 

інших всесвітів.

1. Існування ін­ших

всесвітів

2.Планети, на яких 

можливо є життя

3.Новини науки

Підручник аст.

08.05.2020 Перегляд

навчального відео

15.05.2020 Письмова робота

08.05.2020 Напишіть Ваше

судження

стосовно теми в

переглянутих відеоуроках,

до 5 речень. 

15.05.2020 Тест