MENU
5-А,Б математика
Дата к.р. тема к.р.

д.з.

12.10.18 Дії першого ступеня з натуральними числами  
26.10.18 Множення та ділення натуральних чисел  
 

Додавання та віднімання десяткових дробів

ТЕСТ1

  Множення десяткових дробів

ТЕСТ2

  Ділення десяткових дробів  
  Відсотки, середнє арифметичне

Вивчити теми "Середн. арифметичне. Вiдсотки", Вiдповiсти письмово на питання в кiнцi параграфiв.

  Повторення за рік  
6-А,Б математика                             підручник
12.10.18 Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками

ТЕСТ на уроці

19.11.18 Всі дії над дробами з різними знаменниками  
     
  Додавання та віднімання раціональних чисел

ТЕСТ1

  Множення й ділення раціональних чисел

ТЕСТ2

  Вирази й рівняння  
  Координатна площина  
  Урок узагальнення та систематизації за рік