Біологія. Дистанційне навчання

 ФОТОГРАФІЇ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ ПЕРЕСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ  kobecelena83@gmail.com

 

12.05.2020 - 15.05.2020 І тиждень

Клас

Завдання

6

Завдання

7 Завдання
8 Завдання
9 Завдання
10 Завдання
11

Завдання

Молекулярна генетика

Біобезпека

04.05.2020 - 08.05.2020 ІІ тиждень

Клас

Завдання

6

Завдання

Їстівні та отруйні шапинкові гриби

7 Завдання
8 Завдання
9 Завдання
10 Завдання
11

Завдання

Біоетичні проблеми сучасної медицини

Застосування результатів біологічних досліджень у біотехнології

27.04.2020 - 30.04.2020 І тиждень

Клас

Завдання

6

Завдання

Лишайники

Шапинкові гриби

7

Завдання

Ланцюги живлення

ПОНЯТТЯ ПРО ПОПУЛЯЦІЮ, ЕКОСИСТЕМУ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

8 Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи.
9 Тематичне оцінювання.
10 Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.
11 Значення для планування селекційної роботи вчення М.І.Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

21.04.2020 - 24.04.2020 ІІ тиждень

Клас

Завдання

7 Типи угруповань тварин. Елементарна розумова діяльність.
Еволюція поведінки.

8

Завдання.

Залози

9

Завдання.

Біосфера, як цілісна система.

Стабільність екосистем та причини їх порушення

10 Завдання.
11 Завдання.

13.04.2020 - 17.04.2020 І тиждень

Клас

Завдання

6А, 6Б

Завдання.

Загальна характеристика грибів

7А, 7Б Завдання.
8

Завдання.

Темперамент

Сон. Біоритми

9А, 9Б

Завдання.

Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

10 Завдання.
11 Завдання.

06.04.2020 - 10.04.2020 ІІ тиждень

Клас

Завдання

6А, 6Б

Завдання.

Значення рослин для існування життя на планеті Земля та для людини

Рослинні угрупування

7А, 7Б

Завдання.

Розвиток тварин

Поведінка тварин

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

Вроджена та набута поведінка

8

Завдання

Навчання. ПАМ'ЯТЬ

9-А, 9-Б

Завдання

Основи еволюційної філогенії та систематики.

10 Особливості генофонду людських спільнот. Закономірності розподілу алелів в популяціях. Сучасні завдання медичної генетики.
11

Завдання

Сталий розвиток

30.03.2020 - 03.04.2020 І тиждень

Клас

Завдання

6А, 6Б

Завдання.

Опорний конспект.

Презентація "Папороті, хвощі, плауни. 

Презентація "Хвощі, плауни".

Презентація "Голонасінні".

Презентація "Покритонасінні".   
    7А, 7Б

ЗАВДАННЯ:

Параграф 38-42 (вчити), написати короткий конспект, переглянути відео за посиланнями:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=clgJVqQerIg
  2. https://www.youtube.com/watch?v=s81t3AtSYpg
  3. https://www.youtube.com/watch?v=Iz9UPeJ4_Hs

 Переписати таблиці зі стор.153, 161-162.

Заповнити друкований зошит стор.77-79, 82-83.

         8

Завдання. 

Презентація "Слухова сенсорна система"

      9А, 9Б

Завдання.

Задорожний К.М. Підручник_ Біологія

Презентація "Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення."

Презентація "Розвиток еволійних поглядів"

Презентація "Складові хвороби людини". 

          10

Завдання.

Підручник.

Презентація "Генетичний моніторинг у людських спільнотах".

Презентація "Закономірності мінливості людини".

Презентація "Моногенне та полігенне успадкування успадкування ознак у людини".

Презентація " Мутаціїї та їхні властивості"

Презентація "Позахромосомна спадковість у людини". 

          11 Опрацювати параграфи 50-53, переглянути презентації, написати конспект. Презентації на головній сторінці.